Asertywność w komunikacji

Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie wymagań prawnych dot. ocena zgodności maszyn – Prawne aspekty oznakowania CE dla firmy Bamet®.