Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie realizacji  utrzymania zakładowych obiektów budowlanych dla DGS Poland Sp. z o.o.