Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie prac pożarowo niebezpiecznych dla Vibracoustic Polska Sp. z o.o.