Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie odpowiedzialności prawnej osób kierujących pracownikami dla firmy Kiloutou Polska Sp. z o.o.