Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy dla audytorów – Zmiany przepisów w 2018 r. dla firmy SGS Polska Sp. z o.o.