Przeprowadzaliśmy szkolenie w zakresie ochrony przed wybuchem dla pracowników LEK S.A.