Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie praktycznego podejścia do procesu oceny ryzyka zawodowego dla firmy SITECH sp. z o.o.