Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie bezpiecznych zachowań, odpowiedzialności przywództwa bhp, obserwacje zachowań pracowników i ich motywowanie do kultury bezpieczeństwa dla Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o.