Przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie wymagań prawnych dot. oceny zgodności maszyn. Prawne aspekty oznakowania CE dla firmy Fauracia Legnca S.A.