Przeprowadziliśmy szkolenie udoskonalające dla audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania oraz z zakresu nowych norm ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 dla Komagra Sp. z o.o. w siedzibie naszego biura EcoMS.Consulting Sp. z o.o.