Przeprowadziliśmy szkolenie z zarządzania chemikaliami w oparciu o wymagania REACH i CLP w Imperial Tobacco Polska S.A.