Przeprowadziliśmy szkolenie przygotowujące do wdrożenia systemu ISO 50001:2011 dla ELECTROLUX Poland Sp. z o.o.