Przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące budowy kultury bezpieczeństwa poprzez zmianę zachowań i nawyków pracowników.