Przeprowadziliśmy szkolenie Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych – nowe wymagania dla Electrolux Sp. z o.o.