Przeprowadziliśmy szkolenie Podsumowanie zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Karpaczu dla Faurecia Automotive Polska S.A.