Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie na podstawie REACH i CLP w siedzibie naszego biura EcoMS Consulting Sp. z.o.o.