Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte z zakresu wymagań prawnych dot. zgodności maszyn we Wrocławiu