Asertywność w komunikacji

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie zmian wymagań systemu zarządzania energią ISO 50001:2018, we Wrocławiu