Asertywność w komunikacji

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie wymagań systemu zarządzania energią ISO 50001:2018, we Wrocławiu.