Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie wymagań prawnych dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych z uwzględnieniem zmian od 2017.