Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie pozwolenia wodnoprawne po wejściu w życie nowej ustawy prawo wodne 2017 we Wrocławiu.