Na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian z 2018 roku, we Wrocławiu