Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie Gospodarka odpadami po zmianach – wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych we Wrocławiu