Na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?

Przeprowadzaliśmy szkolenie otwarte w zakresie wymagań prawnych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych z uwzględnieniem zmian od 2017 we Wrocławiu.