Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte  Ocena zgodności maszyn i urządzeń w siedzibie naszego biura EcoMS Consulting Sp. z.o.o.