Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte dla audytorów wewnętrznych ZSZ w zakresie ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 w siedzibie naszego biura.