Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007.