Asertywność w komunikacji

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte z zakresu prac przy urządzeniach elektroenergetycznych- aktualne wymagania prawne