Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – aktualne wymagania prawne