Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte z zakresu postępowania administracyjnego dla specjalistów ds. ochrony środowiska