Asertywność w komunikacji

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte z zakresu: Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001.