Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian z 2018 roku – wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych, we Wrocławiu.