Asertywność w komunikacji

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie specjalisty ds. ochrony środowiska, we Wrocławiu.