Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie postępowania administracyjnego dla Specjalistów ds. Ochrony Środowiska, we Wrocławiu.