Asertywność w komunikacji

Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO  we Wrocławiu.