Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie wymagań prawnych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych z uwzględnieniem zmian od 2017, we Wrocławiu.