Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie tworzenia i prowadzenia książki obiektu budowlanego we Wrocławiu.