Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie wymagań prawnych dotyczących oceny zgodności maszyn.