Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte w zakresie pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych – wymagania prawne we Wrocławiu