Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte dotyczące podsumowania zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w siedzibie naszego biura.