Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte z zakresu pozwoleń wodnoprawnych po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne 2017 w siedzibie naszego biura.