Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte z zakresu zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP w siedzibie naszego biura.