Przeprowadziliśmy szkolenie otwarte z zakresu Zarządzanie chemikaliami w
przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP w siedzibie naszego biura.