Przeprowadzilismy szkolenie Odpowiedzialność prawna osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa pracy dla Lowara Vogel Polska Sp. z o.o. w Strzelinie.