Przeprowadziliśmy szkolenie Ocena zgodności maszyn/urządzeń Praktyczne podejście do oznakowania w siedzibie naszego biura EcoMS Consulting Sp. z.o.o.