Przeprowadziliśmy szkolenie Ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE dla firmy BAMET.