Przeprowadziliśmy szkolenie Ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE dla Philip Morris Polska S.A.