Przeprowadziliśmy szkolenie Ocena zgodności maszyn i urządzeń- praktyczne podejście do oznakowania CE w siedzibie naszego biura EcoMS Consulting Sp. z.o.o.