Przeprowadziliśmy szkolenie Nowa norma ISO 14001:2015. Zmiany w nowym wydaniu standardu, w siedzibie naszego biura EcoMS Consulting Sp. z o.o.