Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego dla Anwil S.A.